Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Brenninkmeijer (c en a)'

Koot, J (mevr) Track 4Na nog ruim 2 jaar te hebben gewerkt in Bilthoven vervolgens in dienst getreden als hulp in de huishouding bij de fam. Bakhuizen te Soestduinen. Daar 20 jaar gewerkt. In 1971 is fam. Bakhuizen (Bakhuizen was projectontwikkelaar ) naar Zwitserland vertrokken omdat hij het belasting- en ondernemersklimaat in Nederland niet gunstig meer vond. Een jaar nog bij de familie in Zwitserland gewerkt. Moest daar weg omdat er teveel buitenlanders waren in Zwitserland. Daarna gaan werken bij de fam.Brenninkmeijer te Bussum. Daar 22 jaar gewerkt.
Na terugkomst uit Zwitserland weer thuis gaan wonen op Kolonieweg.
Moeder was tot aan het overlijden de beste vriendin.