Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Bouw'

Breemer v .d., P.J. Track 2Herinnert zich niet veel van oorlogsdreiging in jaren dertig. Tijdens het laatste jaar van de oorlog ondergedoken in schuur op eigen boerderij. Er waren daar ook evacué's uit Arnhem.
Na de oorlog een poosje gewerkt bij rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Daarna bij Landbouw Economisch Instituut.
Veel omgang met naven en nichten in familie. Gezongen in kerkkoor. Dansen geleerd bij De Gouden Ploeg.

Hoed v.d., W Track 4In totaal 50 jaar in de bouw gezeten. Tot aan de oorlog in eigen bedrijf bij vader gewerkt. Door de crisisjaren is bedrijf in moeilijkheden gekomen. Daarna gaan werken bij een baas.
In de jaren dertig gevoetbald bij voetbalvereniging DIOS op een veld aan de Kostverlorenweg (nabij kerkhof). Mede voetballers waren o.a. Piet Stalenhoef, Baltus, Jan Kuijer, Jan van Zal, Wim Tolboom, Arie van As en de Kat.
Had vrijstelling wegens broederdienst. Wel per 1 april 1940 opgeroepen te Alkmaar. Om te voorkomen dat hij naar Duitsland moest gedurende de oorlog 1 jaar gewerkt als boerenknecht bij een boer in Eemnes en vervolgens bij houthandelaar Amstel en van As . Helpen bomen rooien achter het paleis en in de Lage Vuursche . Ook verplicht om te helpen bij het dorsen van koren op de Leusderheide. Ook nog een jaar gewerkt als voerman (paarden) bij het vervoeren van hout naar het station Baarn of naar de Eem.

Hoed v.d., W Track 5Tijdens oorlog vrouw leren kennen op de zogenaamde “meidenmarkt”bij café Oranjeboom op de hoek van de Gen.van Heutslaan en Hiversumsestraatweg. In 1946 getrouwd. Gedurende 5 jaar ingewoond bij een dame op de Heuvelweg. Wanneer er vorstverlet was in de winterperiode moest er hout om te stoken worden gemaakt van houtstronken uit het Colenso-bosje. (gebeurde door middel van ontploffing met kruit)
In 1951 verhuisd naar de Schaepmanstraat. Daar 51 jaar gewoond. Was vroeger een gezellige buurt.
In de bouw gewerkt o.a. in Epe (winkelcentrum), Utrecht ( Hoog Catharijne en Kanaaleiland) en Noordwijk. Aanvankelijk als metselaar maar later uitsluitend als uitvoerder/opzichter. Betekende veel van huis zijn. Vrouw zorgde voor de (9) kinderen.

Hofslot van, W Track 3“Zo gauw je kon melken hielp je mee (vanaf vijfde of zesde klas lagere school). Boerderij omvatte 16 ha ( 3 ha bouwland en 13 ha weiland)
Onderwijzers: juf Van Hattum (bijnaam: viswijf), Piet Jansen, Teus Kerkhoff (bijnaam blauwe Teus), van Elmpt, Taris, Kloppenburg (hoofd).
Opgetreden als een van de eerste klaar-overs. Opsomming van alle klasgenoten.
Samen met Piet v.d. Hengel en Piet v.d. Breemer naar lagere landbouwschool in Amersfoort.

Kok, D Track 5Verhaal over afbranden boerderij als represaillemaatregel van de Duitsers
Na terugkomst uit Indie door wethouder Zadelhoff geholpen aan een baan bij gemeentewerken.

Kuiper, J.W. Track 2In dienst bij de firma van Breukelen als timmerman. Veel gewerkt op het paleis. In oorlog in Groningen en Overijssel. Vrouw in Groningen leren kennen. Na de oorlog gaan inwonen bij woning op Dorresteinweg (5jaar). Daarna door toedoen van wethouder v,.d. Arend woning toegewezen gekregen aan de Schaepmanstraat. Die woningen waren eigenlijk bestemd voor werknemers van brillenfabriek die zich in Soest vestigde. 3 kinderen.
De wijk ’t Hart bevalt prima. Het enige wat gemist wordt in de omgeving zijn winkeltjes. Vroeger waren er tal van winkels in de omgeving. Genoemd worden Reehorst, Hilhorst, van Manen, v.d.Broek Tolboom Waal. Liefhebber van vissen. Alleen kameraden zo langzamerhand allemaal weggevallen.

Prinsen, H Track 6'Jammer dat in Soest veel is afgebroken' Herinnering aan een soort lijkenhuisje naast St.Jozefgebouw (wat nu parkeerterrein is) 'We wilden daar een theater van maken'. Vlak voor de komst van prinses Beatrix en prins Claus voor opening van tentoonstelling heeft de gemeente alles met de grond gelijk gemaakt. Geen foto´s van dat object. Wel heeft hij het gefilmd voor een film over 'De hongeraar' naar een verhaal van Kafka. Weet niet waar film is gebleven.