Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Bonifaciusschool'

Boeren, R Track 1Geboren op 28-3-1934. Ouders (Rinus Boere en Anna Koekoek)
Kwamen uit Heusden en Olst. Moeder heeft dienstbetrekking vervuld bij dokter Rupert. Vader was timmerman. Ries Boeren is woonachtig in het huis van zijn ouders. Het is een vrijstaande woning. In zijn jeugd was er aanvankelijk geen waterleiding in huis en de verlichting gebeurde met een gaslamp via een zogenaamde dubbeltjesmeter. Er was bij het huis een vrij grote tuin met zeven fruitbomen.
De Bonifaciusschool bezocht. Dat was 3 km. lopen . Herinnering aan populaire meester Taris. Schoolfoto uit 1943 (is in het museum aanwezig)

Breemer v.d., J Track 2Jan heeft op de bewaarschool gezeten in het St.Jozefgebouw. Daarna naar de Bonifaciusschool (in het interview noemt hij dat de Petrus- en Paulusschool). De school werd ook wel genoemd de klompenschool. Bruning was hoofd van de school. Verder waren er o.a. meester Horvers(le klas) en Pieper (4e klas). Pieper is later hoofd geworden van de Mariaschool. Toen Jan in de vierde klas zat is ook naar de Mariaschool gegaan die toen geopend werd.
Annie heeft op[ de Carolusschool gezeten. Hoofd v.d. school was toen Wegman. Onderwijzeressen waren o.a. juffrouw Huizinger en juffrouw Nuyten. Na Carolusschool 2 jaar naar een school in Zeist (mariaschool) aan de Roosenstraat.

Breemer v .d., P.J. Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Dorrestein van , A.G. Track 2Vertelling over Bonifaciusschool in de jaren 1938-1945. Opsomming van klasgenoten en onderwijzers. Diepe indruk heeft gemaakt een ongeval van klasgenote Antje Meeder, die overreden werd voor de schol door Duits militair voertuig. In 1944 werd schoolgebouw gevorderd door Duitsers. Daarna hebben de Canadezen er in gezeten.
Als het alarm af ging moesten alle kinderen in de gang zitten met de ruggen tegen de muur.

Dorrestein van, J.H.E. Track 2Beroep van vader was, schilder. Daarvoor was hij 2 jaar bakkersknecht bij bakker Kalveen die zat aan het Kerkpad ( de Kuil) en was opvolger van Schoppenhauer. Zijn opleiding als schilder genoot hij bij de plaatselijke schildersbazen, o.a. Kraats en Schele Piet ofwel Butzelaar de vader van de bekende Soester kapper-prins carnaval. Letters en decoratiewerk leerde hij bij Alders. Die had een atelier aan de Lange Brinkweg. Deze Alders en opa Horvers verzorgden vele toneeluitvoeringen in Soest. Alders voor de regie en het toneeldecor. Opa Horvers de muziek en teksten. Toen vader een eigen bedrijf had nam hij op zijn beurt zijn vroegere leermeester Butzelaar bij hem in dienst.
Het ouderlijk huis was vrij groot. Je kon er met 11 personen goed wonen. Eigenaar mevr. Koster vroeg vijftig gulden per maand. Later toen de gemeente het kocht was het gratis wonen. Toen de kinderen het huis uit waren en ouders naar Honsbergen zijn verhuisd heeft Ton Pauw er nog gewoond.
Eerst op de bewaarschool geweest. Deze stond tegenover de St.Jozefmeisjesschool. Beide scholen werden gerund door de zusters van Onze Lieve Vrouw. Eerste lagere school was de Bonifaciusschool aan de Steenhoffstraat. Toen de oorlog kwam werd de school gevorderd door de Duitsers. Als gevolg daarvan geen vijfde en zesde klas gehad. Nu zitten kleinkinderen op de Bonifaciusschool.. Dat is dan de vijfde generatie omdat opa Horvers daar onderwijzer was. Hoofd van de school was dhr.Luijpen, later Kloppenburg, verder de meesters Taris, van Elmpt, Jansen, Kerkhof en juffrouw van Hattum Klasgenoten waren bekende Soester namen als: Wim van Asch, Grift Huurdeman, Ben Schalkwijk, van Fulpen, Steenkamp, Uijland, de Bruin, v.d. Lugt. Er waren meet kinderen uit Soest-Zuid en het Veen in de klas. Spelen met jongens uit de buurt als Jan v.d. Flier, zoon van de hoofdonderwijzer van de School met de Bijbel. Deze school stond precies achter ouderlijk huis. Als daar de school begon waren zes klassen psalmen aan het zingen. Een leeftijdgenoot van Immerzeel. Daar speelde ik ook mee.

Hilhorst, G Track 2Herinnering aan vordering van werkplaats van vader door Nederlandse militairen. Er waren militaire smeden die paarden besloegen. (foto daarvan hangt in museum)
Beschrijving van omgeving Schoutenkampweg in die tijd (bosje van Holten, hutje van Schreur (langs Plasweg).
Als school bezocht Bonifacisusschool. Onderwijzers (van Hattum, Taris, Kerkhoff, v.d. Elmpt, Luijken). Taris sprong eruit vanwege vertellingen. Tijdens de oorlog een half jaar niet naar school gegaan. Na de oorlog in barak bij gasfabriek gezeten want school was gevorderd door Canadezen. Klasgenoten waren o.a. Ries Boere, Gerard Grift, Reijerse (van loodgietersbedrijf)

Hofslot van, W Track 2Eerst bewaarschool bezocht achter het gebouw van museum Oud Soest waar toen de nonnen nog zaten. Later de Bonifaciusschool bezocht. Elke morgen om 8 uur eerste naar de kerk. Dat werd in het rapport opgenomen. Aanvankelijk lopend naar school, later met de fiets. Fietsenmaker van Van Boeijen, (die zat op de plaats waar nu benzinestation is van Plekkepoel aan de Birkstraat).
Vrienden: Piet v.d. Hengel (Lange Brinkweg), Piet v.d. Breemer, Wim van Logtenstein en Anton Hilhorst (woonde over de Eem).

Hofslot van, W Track 3ďZo gauw je kon melken hielp je mee (vanaf vijfde of zesde klas lagere school). Boerderij omvatte 16 ha ( 3 ha bouwland en 13 ha weiland)
Onderwijzers: juf Van Hattum (bijnaam: viswijf), Piet Jansen, Teus Kerkhoff (bijnaam blauwe Teus), van Elmpt, Taris, Kloppenburg (hoofd).
Opgetreden als een van de eerste klaar-overs. Opsomming van alle klasgenoten.
Samen met Piet v.d. Hengel en Piet v.d. Breemer naar lagere landbouwschool in Amersfoort.

Kok, D Track 1Geboren in boerderij gelegen aan de Korte Brinkweg (afgebrand in de oorlog). Vader was getrouwd met Maria Kok van de Birkstraat (boerderij de Graskamp). Daar had grootvader Cornelis Kok, die in de gemeenteraad heeft gezeten, een boerderij.
Dorus was de elfde uit een gezin met 12 kinderen. Na het bezoeken van de lagere school (Bonifaciusschool) heeft hij een tijdje MULO gedaan. Daarna 1 jaar op de boerderij gewerkt bij vader (melk venten). Vervolgens de ambachtsschool bezocht omdat hij timmerman wilde worden. Eerste baan was onderhoudstimmerman bij de brouwerij Phoenix te Amersfoort.
Vriend was Piet Majoor die pater is geworden in BraziliŽ.

Kortekaas, N Track 3Van Antoniushoeve naar school (Bonifaciusschool) was 1 uur lopen. GeÔnterviewde heeft dat zelf niet meegemaakt (wel broers en zussen) want toen hij vier jaar was is het gezin verhuisd naar de Birkstraat.
Vertellen over oudste broer die na de nodige moeite priester is geworden.
School. Onderwijzers die genoemd worden zijn: Luipe, Kerkhof, van Elmpt, Hilhorst en Horvers.

Valkenet, C Track 1Geboren op adres Kerkstraat 14 (later is dat Kerkstraat 28 geworden). Vader was Hendricus Cornelis Valkenet. Moeder was een dochter van de bekende Peter v.d. Breemer.
Opa Valkenet is begonnen op de pel waar nu Plekkepoel zit aan de Birkstraat (eerder zal daar de fietsenmakerij van Van Boeijen)
Vader was smid.
Na 2 jaar op de Bonifaciusschool te hebben gezeten (o.a. in de klas bij meester Horvers) moest hij samen met zí n broers naar de kostschool te St. Michelsgestel. Tot aan zijn 18e jaar heeft hij op kostschool gezeten. Daar moest hij o.a. franse taal leren spreken. O.a. in de kostschoolperiode 3 jaar op de ambachtsschool gezeten.
Tijdens de vakanties in Soest was hij vaak bij tante Bertha die getrouwd was met Jan Mulders, de molenaar van De Vlijt.

Willemse, W Track 2Herinnering aan Mariaschool (onderwijzers: Couwenberg, van Alphen, Jansen, Ruptert, Schalkwijk). Bij pastoor op jongenskoor. Vader was penningmeester van land- en tuinarbeidersbond.
In de vijfde klas gegaan naar Bonifaciusschool want toen weer teruggegaan naar grootouders aan de Lange Brinkweg (onderwijzers:Kloppenburg, Taris, van Elmpt, Luif).
Met meester van Elmpt de polder in. In De Eem hout verzamelen (dat aanspoelde aan de oevers) ten behoeve van het stoken van het fornuis.
Herinnering aan bedrijvigheid bij Zwarte Willem (opslagplaats van zand en grind bij de Melm).

Wolfsen, D Track 1Geboren in daggelderswoning bij boerderij van van Doorn(inmiddels afgebroken) die stond aan de HenriŽtte Blaekweg. Van Doorn was een broer van moeder.
Oudste in gezin met nog 3 broers en 2 zussen Vader en grootvader zaten in veehandel. Overgrootvader was barbier aan de Eemstraat.
In jeugd na HenriŽtte Blaekweg gewoond aan Kolonieweg, Schoutenkampweg en vanaf 1929 op Van Lenneplaan 25. Eind 1940 verhuisd naar de Parklaan.
In 1943 getrouwd en gaan wonen op de hoek Kl.Engendaalweg/Nieuweweg (Nieuweweg 96).
Tijdens jeugd gespeeld met kinderen van de Vries(bakker), Kuijt en Verman aan de Schoutenkampweg.
Herinnering aan woonwagenkampjes in Soestduinen(voordat het natuurbad op die plek kwam), Birkstraat (tegenover W.van Hofslot) en achter Het Witte Huis.
Naar school naar de Bonifacisusschool

Wolfsen, D Track 2Onderwijzers op school: Horvers, Hilhorst, Kerkhof, Luipen. Klasgenoten waren o.a. Nico Kortekaas en Jan Jagtman.
Al vrij vroeg met vader op pad die handel dreef in de hele omtrek. Last van de crisistijd.
Mevr.Wolfsen (meisjesnaam v.d.Heuvel) woonde op boerderij die nu kinderboerderij is.
Dirk Wolfsen heeft na lagere school een half jaar op ULO gezeten. Toen een paar jaar gewerkt bij Kat Emaille. Verteld over emailleerproces en over beloning.

Zoetelief, G Track 2Bonifacisussschool bezocht. Vier jaar op kostschool in St. Michelsgestel. Kwam uit groot gezin ( 6 jongens 4 meisjes). Herinnering aan vroeger kerkelijk leven.
Herinnering aan grote schuilkelder die bij huis was gebouwd. Daar is 1 of 2x gebruik van gemaakt. Tijdens de oorlog op slachthuis gewerkt.