Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Boerderij'

Dorrestein van , A.G. Track 4Herinnering aan kerkelijk leven in jeugd. Foto’ s ter gelegenheid van eerste communie werden gemaakt door fotograaf Van Groningen. Zodra gewerkt werd moest thuis kostgeld worden afgedragen. Eerste baan: papierfabriek van Straten/Boon te Den Dolder.
Herinnering aan stellingen die voor de oorlog gebouwd waren in omgeving
1) hoek Peter v.d. Breemerweg/Ferdinand Huycklaan
2) Achter boerderij van Teunis Kuijer
3) Eind Kleine Melmweg.
Herinnering aan peren rapen op erf boerderij van Kuijer (Kloosterhoeve).
Er liep vanaf Ferdinand Huycklaan een gracht naar de boerderij (Kloosterhoeve) van 3 a 4 m breed. Liep uit in klein meertje.
Ook herinnering aan het Kolkje. Daar zwemmen geleerd. In de knik van de Peter v.d. Beemerweg. Boerderij heet nu De Kolk. Prachtig zwemwater met wit zand.


Hoef v.d., G Track 2Herinnering aan spelen op spoorlijn. “Bello” moest stoppen in verband met spelen op spoorlijn. Herinnering aan Soesterveen en het vele water. Boerderijen in buurt Oude Grachtje (Van v.d. Akker en Leertouwer). Oppassen voor turfgaten want die waren gevaarlijk.
Openbare school an de Beetslaan bezocht. Onderwijzend personeel: Stuurman, Bloemendal, mevr.Meijburg (favoriet) en mevr. V.d. Broek.
Toen broertje (nakomertje) gedoopt moest worden was de eis van de voorganger van de Gereformeerde Kerk dat de oudste kinderen de openbare school zouden verlaten en naar de chr.school zouden gaan. In 5e klas overgestapt naar de chr.school aan de Prins Bernhardlaan o.a. bij dhr.v.d. Flier.
Vader was eerst boerenknecht, later bij de posterijen en toen in de bouw. In de bouw heeft hij zichzelf omhoog gewerkt. Heeft samen met kameraad v.d. Broek een dubbelhuis gebouwd op de Hartweg. Daar gewoond naast Dorus de Zoete (groenteboer) Overigens daarvoor verhuisd van Nieuwstraat naar Korteweg.

Hofslot van, W Track 1Geboren 10 juli 1937. Boerderij door grootvader gebouwd in 1891. Vroeger heeft er waarschijnlijk een soort landhuis gestaan. Toen in 1974 een nieuwe ligboxenstal werd gebouwd kon de gracht ( aan het profiel van de grond) worden herkend. Toen gas- en waterleiding werd gegraven zijn er ook fundamenten ontdekt en scherven van plavuizen gevonden. Ook bij het graven van zinkputten stuitte men op fundamenten.

Kuijer-Daatselaa,r T Track 2In betrekking dag en nacht bij boer in Leusden voor 800 gulden per jaar. Daarna is ouderlijk gezin naar andere boerderij verhuisd en moest thuis worden geholpen . Vooral ook in kaasmakerij. Daarna betrekking gekregen in Soest bij fam. Kuijer (1957). Daar verkering gekregen met de boerenzoon Kees Kuijer. In 1958 gehuwd. 3 kinderen verloren na geboorte. Eén zoon (Peter) is overgebleven. ’s Morgens vroeg melken, daarna melkgerei schoonmaken en groententuin verzorgen. Erf keurig bijhouden. Actief geworden in Katholiek vrouwengilde en boerendansgroep (9jaar voorzitter geweest). Ook actief in kerkkoor. Rijbewijs gehaald toen auto kwam in 1963. In 1963 ook televisie.

Kuijer-Daatselaa,r T Track 3In 1986 verhuisd naar nieuwe woning. De oude boerderij Blijendaal is toen verkocht aan een burger (fabrikant uit Weesp). Voorafgaande aan de bouw van de woning was er al een ligboxenstal gebouwd zodat de koeien niet meer over de Lange Brinkweg moesten oversteken. Daarna ruilverkaveling. In 1996 gestopt met boeren. De ligboxenstal en schuren verkocht en verhuurd aan aannemers en t.b.v. meubelopslag. Peter is naar grote boerderij in Blijham(Groningen) vertrokken (60 hectare). Daar ook nieuwe ligboxenstal gebouwd en de oude boerderij en schuren ingericht als museum waar toeristisch bezoek plaatsvindt. Veranderingen in boerenleven.
Veranderingen in katholieke kerk. Nu veel tijd voor hobby’s (bridgen, lezen, handwerken)

Rietveld, A Track 8Winkelstaat Buys Ballotlaan was vroeger bospaadje. Herinnering aan boederij, Mollenvanger en Burgstede.

Roest, A Track 4Door uitbreiding van de gemeente en doortrekking van de Koningsweg moest het boerderijtje verdwijnen. Toen verhuisd naar de Birkstraat waar varkenshouderij)ongeveer 25 fokzeugen gecombineerd werd met verzekeringsportefeuille.
Verhaal over de boerderij Krachtwijk die volgens de overlevering functioneerde als smokkelnest voor drank om betaling van accijnzen in Amersfoort te ontlopen. Overgrootmoeder heeft daar gewoond met haar eerste man) Kuijer voordat ze met Roest trouwde en zich vestigde in Soesterveen.
Herinnering aan bosbessen plukken in bos Pijnenburg en turfsteken door v.d. Heuvel. Turf werd o.a. gebruikt om koeien op te laten staan.

Soeren Track 1Een jaar na geboorte in Stoutenburg komen wonen in Soest. Daar eerst een jaar gewoond aan de Blieklaan. Vervolgens 2 jaar aan de Veenzoom. Daarna anderhalf jaar in 't Hart. Vervolgens naar de Steenhoffstraat (naast smid Wansink die op de hoek van de Molenstraat woonde). Daarna verhuisd naar Lange Brinkweg (naast de Smickel). Vader was aanvankelijk boerendaggelder die in Haarlemmermeer werkte. Thuis had die 1 koe en een paar geiten.
Op de School met de Bijbel gezeten aan de Spoorstraat. Klasgenoten o.a. Berend van Dijk en Piet de Roos.