Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Belved'

Eek, Jan en Bertus Track 3Herinnering aan locatie van molen De Vlijt en directe omgeving. Genoemd wordt o.a. een boerderijtje waarin wasserij uit Baarn was gehuisvest. Er was een reclamebord met opschrift: "Iedere huisvrouw zingt de lof, van wasserij De Kraaienhof".
Verder worden genoemd: sloperij v.d. Berg, Vreeman de kruidenier, kolenhandel Koster, electricien Visser en Valkenet de smid
Herinneren zich dat moeder zeer angstig was voor onweer omdat een keer de bliksem was ingeslagen in de molen. Naar goed rooms gebruik werd wijwater gepakt en huis besprenkeld.
Er waren diverse zolders in de molen. Vanuit één van de zolders kon men op de buiten loop van de molen komen Tegen betaling van een klein bedrag kon de Bevedère worden bezichtigd.
Grootvader Mulders had een klein model van molen De Vlijt gebouwd langs de spoorlijn

Muis,M Track 4Opa Muis woonde vroeger aan Vaarderhoogtweg.
Herinnering aan sparen van geld voor een nieuwe motor. Op 24 jarige leeftijd getrouwd. Eerst illegaal een huisje gekocht en geplaatst op de plek waar nu een flatstaat tegenover de Clemensstraat. Daar 7 jaar getrouwd.