Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Bello'

Hoef v.d., G Track 2Herinnering aan spelen op spoorlijn. “Bello” moest stoppen in verband met spelen op spoorlijn. Herinnering aan Soesterveen en het vele water. Boerderijen in buurt Oude Grachtje (Van v.d. Akker en Leertouwer). Oppassen voor turfgaten want die waren gevaarlijk.
Openbare school an de Beetslaan bezocht. Onderwijzend personeel: Stuurman, Bloemendal, mevr.Meijburg (favoriet) en mevr. V.d. Broek.
Toen broertje (nakomertje) gedoopt moest worden was de eis van de voorganger van de Gereformeerde Kerk dat de oudste kinderen de openbare school zouden verlaten en naar de chr.school zouden gaan. In 5e klas overgestapt naar de chr.school aan de Prins Bernhardlaan o.a. bij dhr.v.d. Flier.
Vader was eerst boerenknecht, later bij de posterijen en toen in de bouw. In de bouw heeft hij zichzelf omhoog gewerkt. Heeft samen met kameraad v.d. Broek een dubbelhuis gebouwd op de Hartweg. Daar gewoond naast Dorus de Zoete (groenteboer) Overigens daarvoor verhuisd van Nieuwstraat naar Korteweg.