Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Beetslaan'

Hoef v.d., G Track 1Geboren in 1918 op het tweede weteringpad, een zijpad van de Laanstraat in de voorkamer van de woning van Eefje Vlug. Er heerste na de eerste wereldoorlog woningschaarste. Ouders hadden een kamer gehuurd van Eefje Vlug. Na ongeveer 2 jaar verhuisd naar noodwoningen in het paardengat achter de openbare school aan de Beetslaan. Dat is niet hetzelfde paardengat als waar later het tenniscomplex aan de Schrikslaan is aangelegd. Geinterviewde heeft overigens dat laatste paarde gat nog als grote zandkuil gekend. In noodwoningen woonde ook Jantje Dorrestein (Wistniet), die 24 kinderen had. De bijnaam “ wist niet “ had betrokkene gekregen omdat hij niet wist hoe die aan zoveel kinderen kwam.
Toen hij (v.d. Hoef) later op de Molenstraat kwam te wonen (in het dubbele pand – zelf gebouwd – naast de villa Majella) kwam de hele familie “Wist niet” zondags langs naar de kerk Later zijn (door v.d.Hoef en Stam) woningen op de Molenstraat gebouwd tussen de plaats waar de Windhond heeft gestaan en de villa Majella.
Na een paar jaar in noodwoningen aan de Beetslaan te hebben gewoond, verhuisd naar woningen van Patrimonium aan de Nieuweweg. Dat was toen een klein klinkerstraatje. Onbezorgde jeugd. Speelde o.a. bij stationnetje Soest Zuid (dat toen richting Kolonieweg lag) en bij het kerhofhuisje van het Mollenkerkhof.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 2Hartweg was in tijd van jeugd van geïnterviewde nog niet verhard. Spelletjes (knikkeren tollen, gallen (strepen trekken). Bezocht openbare school aan de Beetslaan (1923). Onderwijzers: van Wely (hoofd), Bloemendaal, mevr Kwak, mevr. V.d. Broek, mevr. Meijburg, dhr.Stuurman. Ook kinderen en kleinkinderen hebben de openbare school aan de Beetslaan bezocht. Vader v.d. Broek heeft aan de school gemetseld.
Vriendin: dochter van van Wely, Tiny Drijver (Anna Palownalaan), Marie Schoenmaker, Klaartje Luschen, Coba van Leeuwen. Herinnering aan boomplantdag aan de Koninginnelaan (17 april 1930).
Lid van kinderkoor Apollo. Repetitie i n Rembrandtzaal. Later lid van Soester turnclub. Oefenruimte: gymlokaal van de openbare school bij De Gouden Ploeg. Na de lagere school de ulo bezocht.

Oversteegen, J Track 1Geboren op 23 april 1933 te Amsterdam. Na een half jaar opgenomen in pleeggezin (van oom) S.F. Besselsen te Soest aan de Heuvelweg. Opgegroeid in de omgeving van het buitengoed van de heer Iburg (later Braamhage). Op de plek waar nu de Rupertlaan is was destijds een kwekerij van Kuijer uit Baarn.
In het begin van de oorlog geëvacueerd naar Enkhuizen. Had toen waterpokken en moest in een afzonderlijke ziekencoupe(een soort veewagen) van de trein worden vervoerd.
Op school gegaan aan de Beetslaan. Tijdens oorlog met school o.a. gezeten aan de Klaarwaterweg, de Regentesselaan (een zaaltje bij de Emmakerk) en later het paleis Soestdijk. Onderwijzers waren in die tijd: van Wely, de Boer en Uiterwijk( een broer van Chris).
Klasgenoten : Ad Breij (zon van drogist) en Casper Smit.
De belangstelling voor de muziek is begonnen met een blikken trommel. Bij de bevrijding met vader de straat op. Toen op 12 jarige leeftijd lid geworden van PVO

Vloten-Schuur; van Elzinga-Adema Track 1Geboren in Haarlemmermeer. Kort na de geboorte met vader , broer en zus naar Soest gegaan. Moeder is bij geboorte in de war geraakt en opgenomen in inrichting in Rosmalen.
In Soest gaan wonen op adres Waldeck Pyrmontlaan 9 . De tuin van de woning grensde aan de tuin van de chr.gereformeerde kerk en werd ‘bebouwd’ door vader met groente. In de omgeving woonde meneer Klein (koster v.d. kerk), fam.Wijsmuller en fam.v.d.Molen. Aan de overkant woonde Buxter (melkslijter), fam.Robgans(zeeman) meneer Fransen (kunstschilder), fam.Ooms
Huishouding werd verzorgd door ‘moeder’Bertha, een Duitse vluchtelinge. Schuur is afkomstig uit Hongarije en via Berlijn naar Amsterdam getrokken.
Openbare school aan de Beetslaan bezocht. Onderwijzers van Wely, juffrouw v.d.Broek, dhr.Hofstee.
Klasgenoten o.a. Gerrie Duinkerken(Koninginnelaan) en Beppie Schouten.
Veel gespeeld op terrein aan de Schrikslaan

Wetering-.v.d.Schagt Track 2Openbare school aan de Beetslaan bezocht. Onderwijzers: dhr. van Wely, mevr. Van Wely, Hofstee, juffrouw v.d.Broek, meester de Beste.
Namen van klasgenoten L Greetje Lagermaat, Gé Maassen, Tiny Greeve.
1 jaar de MULO bij de Gouden Ploeg. Daarna verhuisd naar Bilthoven. Herinneringen aan de oorlog. Aan het eind van de oorlog weer terug naar Soest. En na de oorlog(1952(daar ook weer gaan wonen omdat moeder niet kon wennen in Bilthoven.

Zoete de, T Track 1Geboren op 2 maart 1924 op de Veenhuizerweg (ter hoogte van het einde van de Hartweg. Daarna verhuisd naar Hartweg 54 waar vader een winkel in begonnen. Handelde in groenten en fruit. Vader was Dorus de Zoete. Moeder was:Rita Groenestein komende van de Wieksloterweg. Opa was ook een Dorus de Zoete en liep wacht bij paleis. Op Groenestein werkte op W.Arntzstichting in Den Dolder. De school aan de Beetslaan bezocht. Onderwijzers: van Wely, Hofstede, Wassink en Verschoor. Klasgenoten:Annie Schouten.