Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Bdc'

Soeren Track 2Op de Lange Brinkweg had vader 15 koeien en 1000 kippen. Vier dagen in de week moesten schillen worden opgehaald.
Tijdens de oorlog grashalen op Soesterberg. Tijdens de oorlog ging school door, maar omdat het schoolgebouw gevorderd was ook les gekregen in een schuur aan de Lange Brinkweg en later aan de Beetslaan bij meester v.d. Heuvel thuis.
Na schooltijd gaan werken thuis op de boerderij. Omdat vader ook handelde in koeien moesten koeien worden gehaald uit Nijkerk en zaterdags naar Utrecht.
Zelf gehandeld in duiven. Veel vrije tijd was er niet. Tegen de zin en buiten medeweten van de ouders gevoetbald bij BDS op terrein nabij Pieter de Hooglaan. (kleren werden door een ander gewassen)

Soeren Track 3Noemt een aantal spelers van BDS uit die tijd. Vriendin ontmoet tijdens het ophalen van schillen (de gemeente was in wijken verdeeld om geen problemen te krijgen tussen de verschillende ophalers van schillen).
Militaire dienst doorgebracht in Bergen op Zoom, Oldebroek en Ede. Tijdens watersnood geholpen in Zeeland.
Na militaire dienst gaan wonen en werken in Purmerend als boerendaggelder (vanwege woning). Vrouw kreeg heimwee. Daarom terug naar Soest. Gaan inwonen bij schoonouders. Bij de gemeente gewerkt op de nieuwe zuiveringsinstallatie. Daarna 18 jaar bij Tammer in Soesterberg en vervolgens 21 jaar bij Defensie.