Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Baarns lyceum'

Isings, C (mevr) Track 3Herinnering aan leraren van Baarns lyceum. Lid geweest van microscopieclubje onder leiding van Noorse lerares plant- en dierkunde. Ook leraar klassieke talen was geweldig.
Thuis waren hobby’s: lezen en handwerken. Verder niet actief in (kerkelijk) verenigingsleven. Ouders waren aanvankelijk gereformeerd geweest maar vader had uiteindelijk bezwaar tegen kinderdoop en leer van de uitverkiezing. Toen lidmaatschap opgezegd want hij vond dat als je ergens lid van was er 100% achter moest kunnen staan. Hij had veel contact met Johannes de Heer, die zij ook heeft ontmoet. De Maranatha conferenties die door Joh. De Heer werden georganiseerd ook bezocht.
Thuis werden samen met andere gelovigen zogenaamde huissamenkomsten gehouden.

Isings, C (mevr) Track 4Herinnering aan oorlogsdreiging. Op laatste Koninginnedag voor de oorlog stonden er een aantal jongeren van de jeugdstorm die de Hitlergroet brachten. De buurman(Hinderdael) was een Vlaming die vanwege zijn pro-Duitse houding tijdens de eerste wereldoorlog uit België was ‘ verbannen’. Aanvankelijk was er een goede verstandhouding maar toen vader merkte dat hij ook in de jaren dertig een pro-Duitse houding aannam heeft vader afstand van hem genomen.
Vader weigerde mee te doen aan evacuatie. Was luisteraar naar radio Oranje. In oorlog moest de woning worden verlaten. Toen een tijdje gewoond aan Waldeck Pyrmontlaan. Daar is radio ontdekt. Gelukkig waren vader en broer niet thuis. Ondergedoken in Ermelo, Driebergen en de Bildt.
Zelf had ze in opdracht van vader inmiddels het Baarns lyceum moeten verlaten na 4 jaar omdat daar door de leraar Nederlands een boek werd gebruikt wat volgens vader absoluut niet gebruikt zou mogen worden (vermoedelijk te veel vloeken maar misschien ook wel iets met sex). Toen in Amsterdam bij vrienden/familie gelogeerd en daar verdere voorbereiding op staatsexamen. In Amsterdam Dolle Dinsdag meegemaakt.