Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Archeologie'

Isings, C (mevr) Track 5Na de oorlog studeren aan universiteit in Utrecht. Door boek van vader over Egyptelogie was interesse gewekt voor archeologie. Was merkwaardigerwijs in Utrecht gekoppeld aan klassieke talen. Toevalligerwijs in aanraking gekomen met onderzoek van Romeins glas dat aanwezig was in museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Daarover proefschrift geschreven. Vervolgens als assistent en later als hoogleraar werkzaam bij archeologisch instituut te Utrecht. Daaraan leiding gegeven tot 1986 toen het instituut is opgeheven wegens bezuiniging. In relatie daarmee eerst als adjunct en later als hoofdconservatrice nauw betrokken bij de zorg voor de verzameling van het Utrechts genootschap voor kunsten en wetenschappen. De verzameling waarbij zich ook enkele pre-historische vondsten uit Soest bevinden is ondergebracht en fort Rijnouwen en fundatiedepot in Renswoude. Nu nog daar werkzaam alsmede op architectuur-bouwhistorisch centrum aan Zwaansweg in Utrecht.