Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Alfrinkmavo'

Beer de, H Track 3Vrouw leren kennen op HBS (zaten naast elkaar in de bank omdat zowel het aantal jongens als meisjes oneven was). Ze kwam uit Baarn en was een dochter van meester Kerkhoff (onderwijzer aan de Bonifaciusschool in Soest).
In Noordoostpolder samen met vrouw ook kerkelijk actief. Hoewel zelf geen kinderen moest men van de pastoor gaan luisteren bij de Bon voor Sexuele Hervorming om te horen wat ze daar zeiden over de door de katholieke kerk opgerichte Bond voor de grote gezinnen.
Vanuit de Noordoostpolder toch weer naar het oude land (in dit geval Kortehoef) vertrokken omdat het daar gemakkelijk was aktes te halen (aktes wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
Toen benaderd door Hilhorst (hoofd van de mulo) om les in Soest te komen geven. Eerst gewoond aan de van Goyenlaan, daarna aan de Grote Melmweg en vanaf medio jaren zeventig op het huidige adres Kerkpad Zuidzijde 57.

Beer de, H Track 4Hilhorst was een bijzondere man. Heel explosief. Dan weer uiterst blij en opgetogen, dan weer zwaar bedroefd.
Vrouw zat in het kerkbestuur. Het kerkbestuur was in feite ook schoolbestuur. Vrouw ook zeer actief in bejaardenweg geweest. Samen actief in Molenschot, jeugdverenigingen en heel veel sociaal werk gedaan. Veranderingen in katholieke kerk betreurt hij. Verteld anekdote over de preventieve toekenning van het Heilig Oliesel aan ouderen. Pastoor Verbeek kreeg het ook maar toen hij later in het ziekenhuis werd opgenomen kwam men daar achter en werd van hogerhand aangegeven dat men dat niet meer mocht doen.