Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord '1929'

Hoef v.d., G Track 3Korteweg was een zandweg. Daar was een boerenwoninkje. Daar woonde Willem van Dijk. Die had het eerste T-fordje in Soest. Hij had ook een winkeltje. Daar tegenover heeft geinterviewde gewoond.
Geen honger geleden in jaren dertig maar een vetpot was het ook niet. Op 14e jaar gaan werken met vader. Spelen achter het tolhuisje bij de Praamgracht nabij de Biltseweg. Daar waren ook vennetjes waar gezwommen kon worden. Ook werd de Biltseweg overgestoken en achter het paleis naar de Wtite Duinen gegaan. Daar in de buurt bramen plukken. Een otter gezien !. Herinnering aan strenge winter 1928/29. Herinnering ook aan hoofd water. Herinnert zich dat bij tunneltje aan Lange Brinkweg 1 meter water stond.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 3Na schooltijd gaan werken bij fam. Jekel (dokter Jekel) aan de Stadhouderslaan voor f. 2,50 per week. Daar 4 jaar gewerkt. Dansles bij hotel Eemland (Frans Vonk was dansleraar)
Herinnering aan strenge winter 229. Geschaatst op de Zuiderzee. Vader was in de jaren dertig nooit zonder werk.
Na Jekel gewerkt bij mevr. Knuttel (heilsoldate aan de Koninginnelaan). Ook nog gewerkt bij Borgts, de kapper en in tricotagewinkel daarnaast.
Man, chauffeur bij Klomp , leren kennen in tijd dat nog gewerkt werd bij Jekel. Getrouwd in 1941. Gaan wonen op Beetslaan 15 ( nu 17). 38 jaar daar gewoond.

Hornsveld, M Track 21929- Stadhouderslaan was net een ijsbaan!.
Dertiger jaren. Hoewel vader altijd werk heeft gehad was het een moeilijke tijd. Herinnert zich het halen van pakjes margarine in kruiwagentje op het gemeentehuis. Was bestemd voor grote gezinnen.
Op 14e jaar gaan werken. Eerst bij hoenderpark van Kuppers naast Koninginnelaan 158. Eieren uitventen. Vervolgens bij de melkfabriek van Mastenbroek aan de Hartweg. In vrije tijd als jongeman gezongen b ij Apollo.
Herinnert zich de NSB'ers maar maakt ook de opmerking: "Je werd al gauw als een NSB’er gezien"

Isings, C (mevr) Track 2Strenge vader. Wijze moeder. Vaak geposeerd voor vader. Grootvader van moeders kant (van Miert) was kunstschilder te Leiden. Herinnering aan grootouders van vaderszijde. Als ze kwamen logeren werden ze afgehaald in Baarn en daarna met paardenkoets naar Soest. Jaren dertig waren moeilijk. Mede als gevolg van nieuwe spelling bleven uitgevers zitten met onverkoopbare voorraad boeken. Vader kreeg daardoor minder nieuwe opdrachten.
Herinnering aan 1929. Paard voor vuilniswagen gleed uit op de Kolonieweg. Water werd gebracht in wagen met tank. De emmers die vol in de gang werden gezet kregen zelfs binnen een ijslaagje. Niet geschaatst omdat vader bang was voor ongelukken.