Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Schaafsman, M (geb.1927)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 9-5-2007
AdresProf.Lorenzlaan Soesterberg
Geboren De Bilt
Beroepbouwvakker


Track 1Geboren in 1927 als jongste in een gezin van negen kinderen (7 jongens en 2 meisjes. Naar Soesterberg (Verlengde Postweg 84)gekomen in 1943 vanuit Den Dolder. Daar woonachtig in woning aan grens vliegveld.
In 1943 het huis uit gezet door Duitsers
Vader was landelijk voorzitter van chr.bouwvakarbeidersbond.
Hij had geen goede verstandhouding met Colijn.
Lagere school tot 9e jaar gevolgd in De Bilt. Daarna in Huis Ter Heide. Vervolgens Oranje Nassau mulo in De Bilt gevolgd.
Vliegveld stond vlak voor het uitbreken van de oorlog vol wrakken om Duitsers te beletten te landen. 2 broers waren bij het uitbreken van de oorlog in militaire dienst.

Track 2In Den Dolder onderduikers in huis (o.a. studenten en een arts). Later in 1943 ook nog een Engelse piloot die was neergestort in de buurt van Zuilen. Ze dachten: "Zo dicht bij de Duitsers zoeken ze die piloot niet"
Broers in Huis ter Heide in verzet. Een verzetsgroep in Huis ter Heide o.l.v. Van Van Aartsen, een oud vlieger. Op 20 april 1945 zijn ze opgepakt en op 4 mei in Austerlitz gefusilleerd. Drie weken na de bevrijding zijn ze daar gevonden.
Vader is door Duitsers uit functie gezet en is tijdens de oorlog het land door gereisd om vakliteratuur te colporteren.

Track 3Na de oorlog aangemeld als vrijwilliger in militaire dienst. Ned. IndiŽ leek een aantrekkelijk avontuur. Een oom was daar onderwijzer en een andere oom zendingsarts. Na een zware opleiding in Engeland op 28 mei 1947 naar IndonesiŽ vertrokken. Daar gebleven tot 1950. Volop meegedaan aan politionele acties. Er was toen echt het ideaal om IndonesiŽ te behouden voor het koninkrijk der Nederlanden en ook te christianiseren.
Toen ook wel goede zaken gedaan maar de dilemmaís tussen wat goed of slecht was waren voortdurend aanwezig. Een hekel aan represailles (zoals Westerling) maar echt fel verzet daartegen was er toen bij hem nog niet.


Track 4Herinnering aan warme ontvangst in Soesterberg. Naam staat in ereboek. Uit militaire dienst gegaan en bouwvakker geworden. Uitvoerder bij een bedrijf in De Bilt. In vrije tijd eigen huis gebouwd. In 1957 getrouwd. Nog anderhalf jaar ingewoond bij ouders. Vrouw had tijdens oorlog gewoond tegenover Du Moulinkazerne. Dat huis is bij bombardementen ook vernield. Vader was na de oorlog weer actief als vakbondsbestuurder en ook in Soest maatschappelijk actief. O.a. gemeenteraadslid en voorzitter van de oranjevereniging in Soesterberg.
Kentering in opvattingen over IndonesiŽ, mede onder invloed van Bruins slot. Toen ontstaan het streven naar erkenning van fouten in het verleden. Uiteindelijk geleid tot spijtbetuiging tegenover het volk van IndonesiŽ. Vele boze brieven gekregen. Ook inSoesterberg (een militair dorp) keek men hem er op aan Ė zelfs binnen de kerk.

Track 5Pacifisme ontstaan door Vietnamkwestie. Nu radicaal pacifist: dat wil zeggen tegenstander van leger. Verzet tegen inschakeling militairen in Uruzgan. Hulp kan veel beter op andere wijze worden gegeven. Terrorisme tegengaan door oorzaken aan te pakken. Dat is geen kwestie van schone handen politiek, "want schone handen heb ik sinds IndiŽ niet meer".
In 1996 IndonesiŽ opnieuw bezocht, De oude baboe zelfs ontmoet, Actieve vredesactivist geworden. Hekken bij vliegbasis doorgeknipt. Lid van Comitť Kruisraketten nee, namens de Evangelische Volkspartij.
Gelooft ondanks alle veranderingen in persoonlijke God. Bezorgd over ontwikkelingen in eigen land Decadentie. Ook bezorgd dat als het er op aankomt de aanhangers van Islam zullen kiezen voor islamwetgeving in plaats van Nederlandse wetgeving. Niettemin moet alles op alles worden gezet om vreedzaam samen te leven.