Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Verlaan-de Bruin (geb.1921)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 16-11-2006
AdresKamperfoeliestraat Soest
Geboren Soest
Beroep


Track 1Geboren aan de Smitsweg. Vader had een en kleine boerderij Vader heette Piet de Bruin en moeder Lientje Hilhorst.Oma de Bruin woonde aan de Nieuweweg. Had daar een kruidenierswinkeltje (op de plek naast waar nu Telecom van Hal zit) Er waren acht kinderen in het gezin. Riet en An v.d. Heuvel (dochters van Rijk v.d. Heuvel, de man die boerde op de plek van de kinderboerderij) waren vriendinnen.

Track 2De meisjesschool bezocht . Zuster Gerturd, zuster Foca, zuster Frederica en Zuster Agnesa waren onderwijzeressen. Daarnaast was er een juffrouw Wilderbeek. Klasgenoten waren o.a. Annie Sukkel, Marie Hilhorst, Jos Strave, Nel van Hees, Riek Logtenstein.
Na lagere school naar de naaischool 2 jaar. Vervolgens een dienstje bij fam. De Vries aan de Parklaan. In de vrije tijd bij de katholieke actie handwerken.
Op de boerderij ook geholpen met koeien melken toen de oudste broer ging werken bij de voedselvoorziening.

Track 3Man leren kennen bij schaatsen. Hij was als soldaat ingekwartierd in de nijverheidschool. Soldaten konden zo mooi rond rijden. Toen ook rondrijders gekregen van vader. Man kwam uit Uithoorn. Na de oorlog daar ook gaan wonen. Vervolgens enkele jaren in Amsterdam gewoond (groentezaakje) Toen een aantal jaren in Waverveen gewoond en daarna gelukkig terug naar Soest. Vader de Bruin had iets gezien in Soest aan Kl. Engendaalweg (tegen de Blieklaan aan) Man eerst gewerkt bij sloperij. Later bij de co÷peratie.

Track 4Actief geworden binnen PVO. De kinderen gingen bij de muziek. Door mevr. Jaarsveld gevraagd om mee te doen met een showgroep voor de kleintjes.
Gemeente heeft de woning in 1992 gekocht aan de Kl. Engendaalweg.

Track 5Verteld over verhuizing naar de Kamperfoeliestraat. Als hobby o.a. schilderen (elke vrijdagavond bij Corry Jaarsveld). Daarnaast graag puzzelen en kerstkaarten maken.

Track 6Herinnering aan schaatsen in jeugdjaren, o.a. via De Eem naar Zuiderzee.
Vaak geholpen in jonge jaren wanneer een moeder in het gezin ziek was. O.a. zelf geholpen bij een bevalling terwijl de vroedvrouw er nog niet was.
Herinnering aan oorlogsjaren: een goede Oostenrijker.