Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Wassenaar-Dijsktra (geb.1930)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 15-10-2006
AdresWiarda Beckmanstraat Soest
Geboren De Zwarte Haan
Beroep


Track 1Geboren op 15 januari 1930 in het gehucht De Zwarte Haan in St.Jacobus parochie in Friesland. Jongste in gezin van 5 kinderen. Vader was melkrijder, later gewerkt op zuivelfabriek. De school was in Marn. De mulo in Ferwerd, dat was in de periode 1941-1946. Weinig van oorlog ervaren. Na MULO thuis helpen op boerderij (10 koeien, boter en kaas maken). Naar naailes. In 1947 kantoorbaan in Leeuwarden bij bedrijfsvereniging . Genoten van schaatsen in Friesland. Dicht bij woonplaats was vaart waar elfstedenrijders langs kwamen. In 1942 gezien. Ook Duitse militairen deden mee. In 1949 naar Soest.

Track 2Gaan werken bij Zonnegloren op medische administratie. Kamer aan de Gallenkamp Pelsweg. Daar betaalde Zonnegloren voor. Zonnegloren gaf ook kolengeld naast het salaris en 1 x per maand reiskostenvergoeding naar huis. Op catechisatie bij ds. Van Krugten.
Zaterdag ís avonds naar Hervormde jeugdgemeenschap. Het gebouw Elthetho in Soest Zuid.

Track 3Ook lid van de Friese Vereniging. Die kwamen bij elkaar in verenigingsgebouw St. Jozef. Uitvoeringen werden ook wel gegeven in hotel Eemland. Jaarvergadering in Gouden Ploeg. Meegedaan aan toneelspel. Daar Geertje Wassenaar leren kennen. Met haar naar kerstspel in kerkje aan Rembrandtlaan. Haar broer Douwe Wassenaar haalde ze daarop en bracht ze na afloop naar huis. Zo verkering gekregen. De Wassenaars (ook Friezen waren in 1928 naar Soest gekomen. Opa Wassenaar heeft nog geholpen bij sloop oude molen De Windhond. De fam.Wassenaar is na een kort verblijf op de Buntweg gaan wonen aan de Nieuweweg dicht bij de Parklaan. Getrouwd in 1954.

Track 4Herinnering aan huwelijk in oude raadzaal. Na huwelijk bij schoonouders gaan wonen. Man deed veel met motoren. Heeft o.a. de ijsbaanveger uitgevonden. Er was een schuur bij waar man zeer aan gehecht was en waar ook de spullen van het bedrijf lagen. Man had samen met broer een stukadoorsbedrijf. Kinderen geboren in 1957 en 1959. Schoonmoeder overleden in 1959. Schoonvader is bijna 100 jaar geworden en is altijd op Nieuweweg blijven wonen. Na huwelijk gestopt met werken buitenshuis.

Track 5Blijven meedoen aan toneel van Friese vereniging. Daarnaast actief in oudercommissie van de Savornin Lohmanschool waar de kinderen op zaten. Later actief in de Open Hof.
Stukadoorsbedrijf door ziekte van man uiteindelijk gestopt. Daardoor viel inkomen weg en moest aanvankelijk van spaargeld worden geleefd Daarna kwam arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zelf heeft ze veel verstelwerk gedaan in gezinnen van chirurgen van Zonnegloren.

Track 6In 1991 naar Honsbergen verhuisd met man. In 1994 is man overleden. In de jaren negentig actief als pastoraal medewerkster in de Open Hof alsmede vrijwilligerswerk bij museum oud soest. Ook nog een tijdje bestuurslid van een toneelclub.