Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Dijssel-van Asch v.d., R (20-7-1930)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 7-2-2003
AdresPr.Irenelaan 7 Soest
GeborenBeukenlaan 51 Soest
Beroep


Track 1De boerderij waar Riet van Asch geboren was stond op de plek waar nu de Dalweg loopt en rotonde is tussen de Indisch restaurant Dessa en sporthal (beschrijving in 2003). Grootouders woonden er naast in klein huisje. Grootvader was postbode geweest.Vader had slepersbedrijf, aanvankelijk uitsluitend met paard en wagen , vanaf 1930 ook met vrachtwagens. Achter de boerderij lag groot zandgat (gat van Van Asch) waar gespeeld kon worden. Er waren meer van die gaten in die tijd in de Eng (o.a. gat van Ruttenberg, gat van Kok, gat van Beijer). Het zand uit het gat dat naar diverse bouwwerken werd vervoerd werd o.a. achter de boerderij gezeefd. De weg naar de school bij de zusters in het gebouw waar thans het museum is gevestigd liep via de Verlengde Talmalaan. De Dalweg was een zandpad dat begon bij de peperbus.

Track 2Behalve de lagere school werd ook de naaischool bezocht naast het klooster. Na school was het eerst thuis helpen.( verstellen van overall’s en manchesterbroeken. Vervolgens werd een “dienstje”genomen. Eerst bij de fam Spranges aan de Aldeck Pyrmontlaan. Daarna bij de fam.Vreede aan Julianalaan en tenslotte bij fam. Maree van drukkerij Practicum aan de Molenstaat. Op dat laatste adres acht jaar gebleven. Handballen bij Crescendo.

Track 3Oorlogstijd. Leven ging zoveel mogelijk door. Er werd o.a. gewerkt voor vliegveld.
Beschrijving van omgeving van ouderlijk huis. Op de plek waar nu(2003) het parkeerterrein van de sporthal ligt stond een klein huisje waarin aanvankelijk de grootouders woonden en later de heer Hagen (chauffeur bij firma Van Asch). Ook was er een grote villa van de fam.Alders. Tegenover stond een boerderijtje van Strumpel(enigszins van de weg af). Daarnaast werd o.a. leem gegraven dat vervoerd werd naar elders voor de aanleg van wegen. Op de plek waar nu(2003) de garage van Ford staat zat vroeger de garage van Timmer.
Langs de Beukenlaan in de richting van Soest Zuid kwam naast de boerderij eerst het pand van zaadhandel Veldman(later v.d. Breemer). Daarnaast woonde fam. Van Asselt, Er was ook een snoep- en groentewinkel van Kees Wortel en op de hoek van de Molenstraat zat meelhandel de Bruin.
Schuin tegenover de boerderij van Van Asch in de richting van Laanstraat zaten ook diverse winkels. Genoemd werden oa. de kruidenierswinkel van fam.Baas(later Verwoerd), Sukkel(de kolenboer), Lente (zaadhandel), Bokman (paardeslager), Leek (bakker, waar nu(2003) Van Kooten zit)

Track 4Oorlogstijd (evacuatie in 1940 en herinnering aan verblijf in schuilkelder bij huis). Echtgenoot Anton v.d. Dijssel ontmoet omdat hij vaak op de zaak kwam. Op 28 jarige leeftijd (na 3jaar verkering) getrouwd en gaan wonen op Lange Brinkweg. Anton heeft de zaak in 1955 overgenomen van zijn vader.

Track 5Wonen naast (schoon)ouders. Veel hulp gehad van ouders en hulp kunnen bieden toen die oud werden.

Track 6Wonen aan Prinses Irenelaan. Vrijwilligerswerk.