Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Breemer v .d., P.J. (13-10-1922)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 19-11-2002
AdresVosseveldlaan 21 Soest
GeborenP.v.d. Breemerweg Soest
Beroepdir.co÷p. Landbouwver. Soest


Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Track 2Herinnert zich niet veel van oorlogsdreiging in jaren dertig. Tijdens het laatste jaar van de oorlog ondergedoken in schuur op eigen boerderij. Er waren daar ook evacuÚ's uit Arnhem.
Na de oorlog een poosje gewerkt bij rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Daarna bij Landbouw Economisch Instituut.
Veel omgang met naven en nichten in familie. Gezongen in kerkkoor. Dansen geleerd bij De Gouden Ploeg.

Track 3Omstreeks 1950 gewerkt als veevoederverkoper bij Hendriks in Eemnes. Daarna gewerkt bij Co÷peratie in Voorthuizen. Vervolgens bij Co÷peratieve Landbouwvereniging Soest. Zijn latere schoonvader Hilhorst was daar toen directeur. Later hem opgevolgd.
In 1952 getrouwd. Gaan wonen aan Kerkpad onder bruine beuk (tegenover de Gouden Ploeg liep een weggetje vanaf de Middelwijkstraat naar Kerkpad; daar tegenover). Woning was eerder bewoond geweest door meester van Elmpt.
In 1972 begin van fusieprocessen tussen co÷peraties. Als gevolg daarvan op 57 jarige leeftijd met het werk gestopt. Een tijdje daarna nog gewerkt als aankoper van gronden in kader van ruiverkaveling. Belangrijkste taak van de co÷peratie was de zorg voor de gezamenlijke inkoop. Er was een goede samenwerking tussen co÷peratie en de boerenleenbank. De voorzitter Jaap Brouwer was zowel voorzitter van de co÷peratie als van de boerenleenbank.

Track 4Behalve gezamenlijke inkoop zorgde de co÷peratie ook wel voor samenwerking bij bewerking grond. De co÷peratie was daartoe in bezit van zowel zaai- als maaimachine.
Zowel r.k. boeren als protestantse boeren deden mee aan de co÷peratie. Ook werd geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine boeren.
In 1962 verhuisd van Kerkpad naar Vosseveldlaan. Lid geweest van r.k. kerkbestuur van parochiekerk Soest Zuid. Samen met dhr. Walter kabouterhuis voor jeugd gebouwd (aan Heideweg).

Track 5Actief met genealogie van boerenfamilies vanaf de jaren zestig. Later zijn activiteiten opgegaan in de werkgroep genealogie van de Historische vereniging.
Veranderingen in kerk en landbouw nauwelijks te begrijpen.
Soest biedt volop ruimte. Polder kan niet eens meer door koeien worden gevuld.