Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Hofslot van, W

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorJan Menne op 14-2-2000
AdresBirkstraat 113 Soest
GeborenBirkstraat 59 (nu 113) Soest
Beroepboer


Track 1Geboren 10 juli 1937. Boerderij door grootvader gebouwd in 1891. Vroeger heeft er waarschijnlijk een soort landhuis gestaan. Toen in 1974 een nieuwe ligboxenstal werd gebouwd kon de gracht ( aan het profiel van de grond) worden herkend. Toen gas- en waterleiding werd gegraven zijn er ook fundamenten ontdekt en scherven van plavuizen gevonden. Ook bij het graven van zinkputten stuitte men op fundamenten.

Track 2Eerst bewaarschool bezocht achter het gebouw van museum Oud Soest waar toen de nonnen nog zaten. Later de Bonifaciusschool bezocht. Elke morgen om 8 uur eerste naar de kerk. Dat werd in het rapport opgenomen. Aanvankelijk lopend naar school, later met de fiets. Fietsenmaker van Van Boeijen, (die zat op de plaats waar nu benzinestation is van Plekkepoel aan de Birkstraat).
Vrienden: Piet v.d. Hengel (Lange Brinkweg), Piet v.d. Breemer, Wim van Logtenstein en Anton Hilhorst (woonde over de Eem).

Track 3“Zo gauw je kon melken hielp je mee (vanaf vijfde of zesde klas lagere school). Boerderij omvatte 16 ha ( 3 ha bouwland en 13 ha weiland)
Onderwijzers: juf Van Hattum (bijnaam: viswijf), Piet Jansen, Teus Kerkhoff (bijnaam blauwe Teus), van Elmpt, Taris, Kloppenburg (hoofd).
Opgetreden als een van de eerste klaar-overs. Opsomming van alle klasgenoten.
Samen met Piet v.d. Hengel en Piet v.d. Breemer naar lagere landbouwschool in Amersfoort.

Track 4Foto van 25-jarig bestaan van JBTB in 1954 wordt toegelicht. Als je niet getrouwd was en je werkte als boer of knecht op de boerderij dan was je daarvan lid.
Vrouw leren kennen op bruiloft van de buurman Gerard Kok (trouwde met zuster van mevr. Van Hofslot). Later is de enige zus van Wim van Hofslot getrouwd met een broer van echtgenote Rika)
In 1961 getrouwd.
Zomers opstaan om 5 uur. ’ s Winters om half zes. In 1955 eerste melkmachine aangeschaft. Met de hand melken dan doe je 6 of 7 koeien per uur. Met een melkmachine doe je vier of 5 minuten per koe.
20 koeien in 1961. Later uitgegroeid naar 50 a 60 koeien. Vrouw werkte ook meer
Gezin telt drie dochters (2 wonen er in Soest, 1 in Denemarken)

Track 5Televisie aangeschaft in 1972. Daarvoor wel af en toe kijken bij moeder die in deel van de boerderij woonde.
Verhaal over kalveren die geboren werden.
\Aanvankelijk land bijgekocht ter vergroting van melkquotum. Nu bezig met afbouwen. Melkquotum is verkocht en ook oppervlakte grond.
In oorlogstijd waren Duitsers ingekwartierd. Gebruikten onder andere de kelder onder de hooiberg zodat vader nieuwe kelder moest graven.. De boerderij van Gerard Kok is afgebrand.
Nu wel teveel regels voor boerenbedrijf. Van vrije boer is niet veel meer over. Vroeger was er grote betrokkenheid bij het bedrijf.

Track 6Verzoek aan Historische Vereniging om uit te zoeken verband tussen naam Van Hofslot en het vroegere kasteel/landgoed Hofslot.