Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Littooij,B

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorJan Visser op 1-11-1999
AdresKamerling Onneslaan 12 Soesterberg
GeborenBosstraat 20 Soest
Beroepdrukker


Track 1Geboren 22-3-1918 aan de Bosstraat (toen nr.20). Woning is een half jaar geleden afgebroken om plaats te maken voor 3 nieuwe woningen. Bosstraat was toen Macadamweg. In 1910 zijn ouders in Soest komen wonen. Vader werd een soort rentmeester op het landgoed Chreetarchia dat toen lag tussen Bosstraat, Nieuweg, Klein Engendaalweg en wat nu de Blieklaan heet. Gesticht door Van Mierop. Het was een paradijs van vrijheid. Vóór Chreestarchia was er een kwekerij. Vader had ook nog een kleine verzendboekhandel en drukkerij. Daar het drukkersvak geleerd. Na Engendaalschool en MULO naar de grfrische school aan de Jutphaaseweg te Utrecht. Na eerst bij enkele bazen te hebben gewerkt in 1964 vestiging in Soesterberg als zelfstandige drukker.

Track 2Felix Ortt goed gekend. Christen-anarchist. Geen erkenning van de staat. Ortt is uiteindelijk kant van spiritisme opgegaan. Hij was een kamergeleerde. “We noemden hem oom Loe”. Wel vriendelijk maar in gedachten was Ortt altijd met iets anders bezig. Hem tijdens het houtzagen eens aangesproken over televisie. Daar ging zijn haart niet naar uit zei hij. Vader was een navolger van Ortt behalve op het terrein van het spiritisme. Ortt is driemaal getrouwd. Uit het tweede huwelijk 3 kinderen. Dono de oudste is omgekomen In Englandspiel. Els de jongste heeft groot deel van het legen gewoond in Israël. Van Mierop ook een tijdje in Soest gewoond. Chreestarchia door financiële problemen in versukkeling geraakt. Bezit verkaveld. Mannen hadden allemaal een baard. Van der Huchtscholen voortzetting van Engendaalschool. De Engendaalschool was ondergebracht in nijverheidsschool. Mevr. v.d. Hucht gaf legaat en vandaar Van der Hunctschool. Ortt kende Rinke Tolman. Tolman woonde lang op Chreestarchia. Littooij heeft met echtpaar Tolman ook plezierige contacten onderhouden.

Track 3Soesterbergse nieuws- en advertentieblad. Van As, hoofd Carlousschool was redacteur. Soesterberg is een gemeenschap. Oorlog. Ondergedoken bij ouders. Waar nu manege staat en De Blauwe Vogel aan de Bosstraat was aanvankelijk hei en is later bos geplant. Soesterberg oriënteert zich op Zeist. Geen kwaad woord over vliegbasis. Belangrijk als broodwinning. In jaren zeventig drukkerij verkocht aan gebr. V.d. Stelt.

Track 4Boekjes van Felix Ortt. Zangkoor “Wij willen zingen”(1936). Later is dat de koorvereniging Excelsior geworden. Dirigent was Jan Bartelmans, musicus en schilder. Na de oorlog vooral oratoriumwerk. O.a. opvoering van Die Jahreszeiten in het St. Josephgebouw. Musicienne Ida Reisma-Jongsma. Malvahoeve.

Track 5Amersfoorts scholierenkoor (opgericht door Jan Bartelmans. Op koor vrouw ontmoet. Ook gezongen bij Maarten Kooij in Ned. Cantorij. 15 jaar in Hándelvereniging gezongen. Verhaal over Soester dialect. Thuis mocht dat niet worden gesproken.