Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

ANBI

 

Naam van de instelling. 'Historische Vereniging Soest/Soesterberg'
RSIN/fiscaal nummer:
815730652
Contactgevens:
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Telefoonnummer: 035-6023878 (bij afwezigheid inspreken op antwoord apparaat).

Bestuurders:

  • Voorzitter: S.M. da Costa, Vinkenweg 39,3762 TE Soest;tel 035 6029503,mail: steven.martijn.dacosta@gmail.com
  • Secretaris: J.A.K. van 't Klooster, Ferdinand Huycklaan 2E, 3768 HX Soest, 035-5885399; mail info@hvs.nl.
  • Penningmeester, P. Kuijpers, Nassaulaan 8, 3761 BT Soest, 035-6013060.

Doelstelling Stichting Historische Vereniging Soest/Soesterberg:

  1. [Nog in te vullen]

Beloningsbeleid:
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg bestaat louter uit vrijwilligers. Zowel bestuurders als overige vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. Zowel bestuurders als vriwjilligers krijgen 1x per jaar tijdens een gezellige bijeenkomst een kleine attentie van de stichting.

ANBI instelling.
De stichting Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg.

Beleidsplan

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan. Begin april 2018 zal deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend zal deze op de site worden geplaatst.

Financiële verantwoording