Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Sponsors

RETO

Sponsoren bedankt

De op deze pagina genoemde sponsoren ondersteunen de Historische Vereniging Soest-Soesterberg. In ruil daarvoor krijgen de sponsoren een sponsorpakket aangeboden. De betrokken bestuurders en de vrijwilligers die niet direct tot het bestuur behoren maar vol overgave de drie organisaties de helpende hand toe steken zijn de sponsoren zeer erkentelijk voor hun enorme steun. Zonder de steun van sponsors is het niet meer mogelijk de eerder genoemde organisaties levendig te houden. Met deze steun kan de cultuurhistorie van Soest en Soesterberg behouden en levendig blijven. Sponsors grote klasse en nogmaals bedankt voor uw steun en inzet.

Namens de besturen en alle vrijwilligers.