Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Colofon

Eigenaar website
Historische Vereniging Soest/Soesterberg

Redactie
René van Hal; E: halrenevan@xmsnet.nl

Realisatie
RETO Internetburo, Soest

Fotografie
Jaap van den Broek en René van Hal