Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Oude kerk van Soest

Oude kerk van Soest

Omstreeks 1350 gebouwd, gewijd aan de Heiligen Petrus en Paulus. Het is dit 100 jaar geleden dat de kerk onder leiding van bouwmeester Dr. P.J. Cuypers werd gerestaureerd. Sensationeel was de vondst van achttien houten beelden en fragmenten van pijpaarden beeldjes onder de vloer, die daar rond 1600 voor de beeldenstorm moeten zijn verborgen. Genoemde beelden maken deel uit van kunstcollecties uit musea in het land.

Uitvoering Spel Ferdinand Huck
De opening van de Open Monumentendagen in Soest vindt plaats in de Oude kerk van Soest met het opvoeren van een oud Soesters spel gebaseerd op het boek van ‘Ferdinand Huyck’ van Jacob van Lennep. Het spel wordt uitgevoerd door de plaatselijke toneelvereniging ‘De Rietpluim’ aangevuld met enkele inwoners uit Soest. De opening wordt ondersteund door het Soester kinderkoor De Soester Diamonds.

Orgelspel
Op 12 januari 2018 werd in de Oude kerk te Soest een ‘nieuw’ orgel feestelijk in gebruik genomen door de Protestantse Gemeente Soest. Het voormalige orgel dateerde uit 1960; het was een samenraapsel van elementen van een  eerder orgel uit 1876, aangevuld met nieuwe elementen  door orgelmaker de Koff (Utrecht). Het orgel  was op ‘een koopje’ gebouwd en al snel bleek hoe weinig betrouwbaar dit instrument te bespelen was. Restauratie bleek een erg kostelijke onderneming te worden en er werd naar een nieuw ‘historisch’ orgel (de Oude kerk dateert uit de 14e eeuw) uitgekeken.

Orgeladviseur Dirk Bakker vond een dergelijk orgel in opslag bij orgelmakerij Reil te Heerde. Het werd in 1810 gemaakt door A. van Gruisen in opdracht van de Doopsgezinde kerk te Harlingen,en werd in 1858 met o.a. een vrij pedaal uitgebreid door P.van Oeckelen. Bij het  afbreken van de Doopsgezinde kerk in 1996 werd het orgel – op dat moment al in vervallen staat –  gedemonteerd en uiteindelijk door orgelmakerij Reil aangekocht in 2008. Na zorgvuldige restauratie – zie het boek ‘Van Oud naar Historisch’-en een lange zoektocht door de Stichting Orgelfonds om de nodige € 600.000,-- bijeen te krijgen kon het Van Gruisenorgel wederom klinken.

Beelden uit de Oude kerk te Soest (Expositie)
Aan het eind van de zestiende eeuw is vanwege de Beeldenstorm de oorspronkelijke katholieke beeldenschat van de kerk (die toen nog de ´Petrus- en Pauluskerk´ heette) verborgen in een dichtgemetselde ruimte aan de zuidkant van de toren. In 1905 kwam bij restauratiewerkzaamheden wat er restte van de houten en pijpaarden beelden tevoorschijn. De gemeente Soest heeft de vondst destijds overgedragen aan o.a. het Rijksmuseum te Amsterdam. Daar bevindt zich tot op heden het merendeel in depot. 

De opening van de Open monumentendagen is op 8 september te 10.30 uur met o.a.het spel van Ferdinand Huyck. Deopening wordt ingeluid door het Soester kinderkoor van PVO de Soester Diamonds. De expositie is te zien van 10.30 uur tot 17.00 uur op 8 september en van 13.00 uur tot 17.00 uur op 9 september. De oude kerk doet mee onder het landelijk thema Religieus Verleden.

Type: Religieus erfgoed

Subtype:  Kerk

Status: Gemeentelijk monument

Oorspronkelijke functie:  Kerk

Huidige functie:  Kerk

Architect: Dr. P.J. Cuypers

Bouwperiode: 1350