Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Museum Soest

Museum Soest

 Het museum Soest is gevestigd in een voormalig klooster “Huize St Jozef”. De inwijding van “Huize St Jozef” vond plaats op 15 september 1868. Het museum Soest is ondergebracht in een stichting die de naam draagt “Stichting Oud Soest”. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de Gemeente Soest (Soest en Soesterberg). In het museum zijn een aantal vaste exposities ondergebracht zoals bijvoorbeeld een stijlkamer, een wagenmakerij, het kerkelijk leven in Soest en Soesterberg, vele oude ambachten, een schoolklasje, een winkeltje, schoolplaten-prenten en geïllustreerde boeken van de welbekende heer Isings  en niet te vergeten het spreukenhuisje. Daarnaast zijn er in het museum nog eens vele gebruiksvoorwerpen te bewonderen die we alleen nog maar kennen uit grootmoeders tijd. Het museum geeft onder andere een duidelijk beeld van werken en wonen in Soest en Soesterberg maar ook veel herkenbare zaken uit andere plaatsen in ons land. Naast de vaste exposities zijn er regelmatig wisselexposities (bv schilderijen van kunstenaars) te bewonderen. Verschillende exposities zijn te bezichtigen zowel op de begane grond als op de 1e en 2e verdieping van het gebouw. Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn al meer dan 25 jaar aan het museum verbonden. Het museum is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die er iets voor voelen om het museum op enigerlei wijze te ondersteunen zodat het culturele erfgoed behouden blijft.

Op 8 en 9 september doet het museum mee aan de open monumentendagenmet diverse exposities met het thema Opgegraven Geschiedenis en een fotoexpositie over kloosters. Het museum is op beide dagen open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 12.30 uur kunnen de bezoekers van de Open Monumentendagen in het museum het programmaboekje afhalen met daarin vermeld o.a. de route beschrijvingen en de bezienswaardigheden. 

Kloosters

Ook is er in het museum een speciale fototentoonstelling ingericht over kloosters in de gemeente Soest. Directe aanleiding is de viering van 150 jaar Huize Sint Jozef waarin thans het Museum Soest is gevestigd en dat is gebouwd voor de huisvesting van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Zij hadden hier in de periode 1868 tm 1962 een klooster waarin ouderen werden opgevangen. Bovendien verzorgden de zusters vele jaren het katholiek onderwijs in Soest.

Soest heeft een rijke geschiedenis aan kloosters die terug gaat tot de 14e eeuw. Meer dan 200 jaar waren er in de Middeleeuwen 2 grote kloosters t.w. Mariënhof (in de Birkt) en Mariënburg (nabij de Oude Kerk). In het begin van de 17e  eeuw moesten deze kloosters na plunderingen sluiten.

Van recenter datum zijn zoals eerder genoemd Huize Sint Jozef, Mariënburg (Soestdijk/Nieuwerhoek), Regina Pacis (Heideweg) en in Soesterberg Huize St. Jan en het Cenakel.

Met de fototentoonstelling worden de bezoekers meer bekend gemaakt met deze inmiddels allemaal niet meer bestaande kloosters, waarvan verschillende gebouwen een andere functie hebben gekregen.

Type: Monument van ontspanning

Subtype: Museum

Status:  Rijksmonument

Huidige functie:  Museum

Architect:  A.C. Bleys

Bouwperiode:  1868