Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Soest onder Vuur

Voorwoord

De Tweede Wereldoorlog heeft een heel lange echo. De herinneringen worden scherper, zoals een foto die in het ontwikkelbad ligt en alsmaar helderder wordt. Zus en zo hebben de geïnterviewde (oud-) Soesters een en ander ervaren. De franje eromheen valt wel. Wat blijft, is de emotie van het moment, sterk uitvergroot.
Door de aanwezigheid van een militaire vliegbasis lag de gemeente Soest vanaf de eerste oorlogsdag regelmatig onder vuur. Vuur dat alles wat op zijn weg kwam, vernietigde. Vuur kan ook leven betekenen. Een offer van dapperen voor de veiligheid van anderen. ‘Soest onder vuur’ heeft de dubbele betekenis van vuurspuwende kanonnen en inwoners die voor de medemens door het vuur gaan.
De verhalen van de geïnterviewden vormen een herinnering aan menselijkheid en levensreddende kracht. Die zijn nu harder nodig dan direct na de oorlog toen we dachten dat de fascistische ideologie voorgoed was uitgeroeid.

Heusen, april 2001
Geke van der Merwe-Wouters
Geke van der Merwe-Wouters
Auteur.

Soest onder vuur
Klik hier voor het luisterboek

Rode Draad

Een pastorie is in oorlogstijd voor voortvluchtigen een locatie bij uitstek om aan te kloppen. Die van ds. Wouters in Soestdijk had het voordeel van een gunstige ligging op een kruispunt van wegen. Velen kregen hier tijdens de Tweede Wereldoorlog de hulp waar zij om vroegen. De pastor en zijn vrouw handelden naar het gebod over liefde voor de naaste en het Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, in dit geval de Duitsers.
Zo was deze predikant tijdens bange oorlogsdagen een herder voor zijn eigen schaapjes en voor de vele buitenstaanders die bij hem aanklopten. Hij maakte geen deel uit van het verzet, maar had er wel nauw contact mee. Hij ondersteunde iedereen: joden en andere onderduikers, evacués en verzetsmensen, gewonden en nabestaanden. De ondergedokenen zocht hij op in hun zolderkamertjes. Hij maakte hen weerbaar, bemoedigde hen en hielp hen door een bijna uitzichtloze situatie.
Soest was destijds een brandpunt van binnenlands verzet. Daar gaat dit aangrijpende boek over. De correspondentie van Sietse Wouters, zijn vrouw Engelien en zijn schoonmoeder Elgersma-Lammertsma loopt er als een rode draad doorheen.

Wouters Pastorie Sietse Wouters

De hoofdstukken van dit boek zijn door Thari Schröder en Ralf Hakkers voorgelezen voor Radio Soest ter gelegenheid van de herdenking van de gevallenen en viering van de bevrijding in 2001. De opnamen zijn overgedragen aan de Historische Vereniging Soest die met toestemming van de auteur ze heeft bewerkt tot luisterboek.

Klik hier voor het luisterboek