Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Werkgroepen

In de Historische Vereniging Soest-Soesterberg is een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen hebben een wisselende samenstelling, maar worden wel aangestuurd door het bestuur aangewezen vrijwilligers.

De navolgende werkgroepen zijn actief:

Archeologie:

De werkgroep Archeologie komt op afroep bij elkaar. In het museum kan deze werkgroep gebruik maken van een ruimte om met elkaar samen te komen. Daarnaast staan ten behoeve van deze werkgroep diverse vitrinekasten tot hun beschikking.

Deze werkgroep kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Ook jeugdigen zijn van harte welkom.

Genealogie:

De werkgroep Genealogie komt standaard 1x per maand bij elkaar op de 2e donderdag van de maand. Dit is een vrij grote werkgroep. Eigenlijk is een ieder die geïnteresseerd is genealogie van harte welkom. Het is een vrij fanatieke werkgroep (in de goede zin van het woord uiteraard) die al vele families heeft nageplozen en uitgezocht. Deze wekgroep werkt ook mee aan beschrijvingen van families in het blad van Zoys tot Soest van de Historische Vereniging Soest - Soesterberg. Ook voor het aanleveren van diverse gegevens ten behoeve van boekwerken die bv worden uit gegeven door de Historische Vereniging Soest - Soesterberg staat deze werkgroep hun mannetje (vrouwtje). De werkgroep genealogie brengt buitenstaanders graag op de hoogte van hun werk en hun resultaten. De gedrevenheid van deze werkgroep heeft er voor zorg gedragen dat al veel families zijn uitgezocht en besproken.

Mocht u interesse hebben om eens een kijkje te komen nemen bij deze werkgroep, dan is dat altijd mogelijk. Misschien is het wel iets om u bij deze werkgroep aan te sluiten. De werkgroep staat onder leiding van een man met heel veel ervaring in de genealogie: Wim Routers, telefoon 035-6010169. Voordat u binnenloopt neem dan eerst even contact met hem op. Hij staat u graag te woord.

Mondelinge geschiedenis.

De Historische Vereniging laat regelmatig oudere inwoners van Soest en Soesterberg hun levensverhaal vertellen. Samen vormen de interviews een 'gesproken archief' over de geschiedenis van Soest en Soesterberg in de 20e eeuw. Een waardevolle aanvulling op het geschreven woord en fotobeelden.

De werkgroep mondelinge geschiedenis is altijd op zoek naar (oud) inwoners van Soest en Soesterberg die nog iets weten te vertellen over bv oude families, monumenten en oude ambachten. Er zijn al meer dan 100 interviews opgenomen (zie de subbutton interviews).

Als u geïnteresseerd bent in een interview of mensen weet die naar uw mening in aanmerking komen om geïnterviewd te worden dan kunt u dit melden bij Wim de Kam, Emmalaan 3, 3761 CS te Soest (telefoonnummer 035-5880048). Misschien wilt u zelf wel iets gaan betekenen voor deze werkgroep. Neem daaarvoor ook contact op met Wim de Kam.

Overige contacten

Het contact met de gemeentelijke "monumentencommissie", tegenwoordig Commisie Ruimtelijke Kwaliteit wordt namens de Historische Vereniging Soest - Soesterberg onderhouden door Gerard Derks.

Ook hier geldt dat u voor eventuele wensen of vragen gebruik kunt maken van het contactformulier op deze website.

Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Eemland

Iedere vrijdagavond rond 19:30 uur start onze werkavond op de zolder van het archeologisch centrum te Amersfoort.Tijdens deze avonden is het uitwerken van oud of nieuw onderzoek de rode draad, maar verplicht werk is er niet. Afhankelijk van wat iemand leuk vindt of wil leren, is er de mogelijkheid om scherven te puzzelen, vondsten te restaureren, (archeologisch) te tekenen, of gewoon grasduinen in de uitgebreide bibliotheek met honderden boeken op elk archeologisch gebied. Uiteraard is er koffie of thee.

Daarnaast worden er per jaar 2 of 3 lezingen en (afhankelijk van het weer) veldverkenningen georganiseerd, waarbij op akkers wordt gezocht naar sporen uit het verleden, waarna gevonden vondsten (scherven) worden gedateerd en in een verslag worden beschreven.

Er is ook een goede samenwerking met de Amersfoortse archeologen en de mogelijkheid bestaat om met hen mee te graven. (adres:Langegracht 11 3811 BT Amersfoort).Zie ook http://www.awn-archeologie.nl/14/