Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Bestuur Historische Vereniging Oud Soest

Voorzitter (sinds 31 oktober 2017): S.M. da Costa
Secretaris: J.A.K. van 't Klooster; E. info@hvsoest.nl
Penningmeester: P. Kuijpers

Leden
P.G.D.J. Verhoeven (tevens vice-voorzitter)
R.G.J. van Es
J.M. Roskam - Slot
Het postadres van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg luidt:

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest